Over Dol-Fijn

Visie Dol-Fijn Kinderopvang 0-12 jaar

‘Van nature gaat ieder kind op onderzoek uit om de wereld te ontdekken’.

Kinderen leren door ervaringen en belevingen die zij opdoen. Steeds ‘zelf’ doen, keuzes te maken en door op hun eigen manier de mogelijkheden te ontwikkelen en te ontdekken met respect voor anderen; leeftijdsgenoten, volwassenen, natuur en zichzelf.

Dol-Fijne visie op de opvoeding van kinderen

‘Opvoeden is kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt’.

Opvoeden is tevens bieden van een vertrouwde omgeving, ruimte en mogelijkheden, zodat kinderen de wereld vrij kunnen ontdekken, onderzoeken en uiting kunnen geven aan de ervaringen en belevingen die ze opdoen.

Met welke basisdoelen werkt Dol-Fijn?

  • Dagelijks de verzorging en opvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving realiseren.
  • De kinderen, in nauw contact met hun ouders, begeleiden in hun groei naar evenwichtigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
  • Zorgen dat kinderen zich persoonlijk en sociaal kunnen ontwikkelen.
  • Een omgeving creëren waar het kind binnen de groep alle nodige individuele aandacht krijgt zodat het zich optimaal en vrij kan ontplooien.
  • Dat kinderen zich normen en waarden eigen kunnen maken.
  • De kinderen een gelukkig en thuisgevoel laten ervaren.
  • Ontwikkelingsgebieden stimuleren en zo nodig met externe deskundigen observeren.