Ouderraad

Dol-Fijn zoekt nieuwe leden!

De ouderraad van Dol-Fijn bestaat nu nog uit

  • Björn (voorzitter),
  • Haico (penningmeester),
  • Claudia (lid),
  • Marjanne (lid).

Vind jij het net als wij belangrijk dat Dol-Fijn een fijne en veilige plek is en blijft, waar jouw kind met veel plezier naartoe kan gaan?

Dan hopen we dat je lid wilt worden van de ouderraad. Met elkaar behartigen wij de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. We bewaken de kwaliteit van de opvang, adviseren gevraagd en ongevraagd aan de directie van Dol-Fijn en we organiseren leuke activiteiten gedurende het jaar. Ook spelen we een rol bij de communicatie naar de ouders.

We vergaderen vier keer per jaar. Jouw lidmaatschap vraagt dus weinig investering qua tijd maar is wel heel leuk, nuttig en belangrijk want het dient een gezamenlijk belang: zo goed mogelijke opvang voor ouders en kinderen realiseren. Stuur een e-mail voor meer informatie of om je direct aan te melden als lid.

Tot slot nog een vraag vanuit de ouderraad: zelf vinden we dat onze zichtbaarheid beter kan. We zijn dan ook benieuwd wat er zoal leeft onder de ouders. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een ouderavond? Zijn er wensen, ideeën of knelpunten die besproken
moeten worden? Of zijn er belangrijke onderwerpen die moeten worden aangepakt?

We horen het graag.
Voor meer informatie of aanmelden:
ouderraaddolfijn@gmail.com