WENNEN BIJ DOL-BLIJ EN DOL-GELUKKIG

Wennen bij Dol-Blij, Dol-Gelukkig, en Dolle-Boel, overgang van Dol-Fijn dagopvang naar de naschoolse opvang

De kinderen die 4 jaar worden en naar Dol-Blij, Dol-Gelukkig, of Dolle-Boel gaan hebben via de dagopvang al een paar keer geoefend bij de naschoolse opvang. Het wenschema wordt met de ouders besproken zodat zij ook weten wanneer hun kind naar de nso gaat. De kinderen wennen 2 tot 4 keer bij de nso, dit is in de regel meer dan genoeg.

Overgang naar volgende nso groep. Wanneer een kind overgaat naar een volgende nso groep zal deze in de regel een aantal keer wennen, tevens wordt de nieuwe mentor aan het kind en de ouders doorgegeven.