UW KIND IS ZIEK

Voor alle groepen geldt wanneer een kind ziek is ouders zelf voor vervangende opvang zorgen. Wij kunnen in verband met eventuele besmetting van de andere kinderen geen ziek kindje opvangen. In geval van twijfel beslissen wij of een kind wel of niet kan komen.

 • Kind wordt thuis ziek en kan daardoor in de volgende gevallen niet door ons opgevangen worden;
 • Kinderen met koorts vanaf 38.5 ºc (ongeacht de oorzaak);
 • Luis, (komt via ouder kind van de basisschool);
 • Waterpokken;
 • Bof (in principe alleen bij kinderen boven de 5 jaar);
 • Koortsuitslag;
 • Krentenbaard die niet behandeld en of nog open is met vocht;
 • Overgeven, (ongeacht de oorzaak);
 • Hangerig en/of koorts;
 • Besmettelijke diarree;
 • Longontsteking;
 • Kinkhoest;
 • Mazelen (ontstaat bij kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar, wanneer er geen BMR inenting plaats gevonden heeft);
 • Roodvonk;
 • R.S. virus;
 • Mexicaanse griep.

Kind(eren) wordt ziek bij ons? Wanneer een kind tijdens de opvang ziek wordt bijvoorbeeld koorts krijgt boven de 38,5 en/of gaat overgeven, acute diarree krijgt, hangerig is,  bellen wij de ouders op en overleggen wij met de ouders wanneer zij of een oppas het kind eventueel kunt komen halen. Wij kunnen indien nodig een in Wassenaar werkzame arts raadplegen en/of inschakelen wanneer er twijfel bestaat over het zieke kind.