OUDERRAAD DOL-FIJN, DOL-BLIJ, DOL-GELUKKIG, EN DOLLE-BOEL

Dol-Fijn 0-12 jaar heeft een zeer actieve en betrokken ouderraad, de vergaderingen zijn minimaal viermaal per jaar. De ouderraadleden bespreken uiteenlopende onderwerpen zoals activiteiten, prijs bepaling, nieuw of aanpassingen in het (pedagogisch)beleid, ouderavonden, dag van de pedagogisch medewerker (juffendag). De ouderraad heeft een combinatie aantal ouders die zowel kinderen in de dagopvang als ook in de naschoolse opvang hebben. Er is een gezonde verhouding aantal ouders tussen de groepen/locaties. De vergaderingen zijn dan ook in 1x, de notulen worden duidelijk opgemaakt.

Activiteiten
De ouderraad organiseert ook leuke activiteiten zoals uitstapjes met de kinderen in het weekend. Denk hierbij aan lammetjesdag, paaseieren zoeken, en appels plukken in de Olmenhorst.

Er wordt door de ouderraad een brug gevormd tussen ouders en de organisatie.

Ouders die zelf contact willen met een van de leden van de ouderraad kunnen dat doen via het email adres: ouderraaddolfijn@gmail.com
Voorzitter ouderraad; Michiel Spoor