OUDERAVONDEN

Ongeveer tweemaal per jaar wordt er een ouder-thema avond georganiseerd door Dol-Fijn. Ouders kunnen zelf aangeven welk onderwerp zij interessant vinden. Bij voldoende animo kan dit onderwerp het thema van de ouderavond bepalen.

Door Dol-Fijn wordt er een deskundige van buitenaf ingehuurd op het gebied van het gekozen thema. U kunt hierbij denken aan deskundigen op het gebied van voeding, opvoeding of bijvoorbeeld een verpleegkundige m.bt. EHBO.