KLACHTENBEHANDELING IN DE KINDEROPVANG

De interne procedure van Dol-Fijn kinderopvang 0-12 jaar hiervoor is als volgt:

- Wanneer ouders een klacht hebben over:

 • een pedagogisch medewerker;
 • de verzorging van een kind;
 • aanbod voeding;
 • activiteiten, enz.

Ouders maken een mondelinge melding en wenden zich in eerste instantie tot de pedagogisch medewerker van de groep of de leidinggevende.

 • Wanneer de klacht ter plaatse besproken is en beide partijen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen maakt de leidinggevende een gerichte afspraak.
 • Wanneer ouders de klacht niet mondeling melden dan schrijven zij een brief waarna binnen 10 werkdagen na dagtekening van de poststempel, een brief terug verwacht kan worden met daarin een reactie op de klacht.
 • Wanneer ouders het wensen kunnen zij binnen 10 werkdagen uitgenodigd worden voor een gesprek met leidinggevende en eventueel één van de pedagogisch medewerker.
 • Van alle klachten wordt een lijst bijgehouden om eventueel stappen te ondernemen. Deze lijst is inzichtelijk door middel van een jaarverslag welke u terug kunt vinden in de map onder het kopje 'klachten' op de groep.
 • Indien de klacht niet opgelost kan worden binnen onze organisatie dan geldt het volgende;
  Onze organisatie is aangesloten bij 'Geschillencommissie Kinderopvang'. De Geschillencommissie behandelt klachten in de kinderopvang over dagopvang en buitenschoolse opvang in kindercentra. Met de registratie voldoet Dol-Fijn aan de wettelijke verplichting ten aanzien van klachtenbehandeling voor de individuele ouders en voor oudercommissies.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie kinderopvang?

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Verandering van de overeenkomst;
 • Opzegging van de overeenkomst en de kosten daarvan;
 • Annulering van de overeenkomst en de kosten daarvan;
 • Kwaliteit van de opvang;
 • Kosten van de opvang;
 • Opvangtijden;
 • Gedragingen van pedagogisch medewerkers, de ondernemer;
 • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden.

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang bedragen € 25,00.

Meer informatie? De brochure 'Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?'
Deze vindt u terug op de site van; de www.geschillencommissie.nl

PDF: Geschillen Commissie Certificaat