KINDEREN MET EEN ZORGVRAAG

Indien ouders of wij een stagnatie in de ontwikkeling van het kind constateren en of signaleren, door onze ervaring en met behulp van het ontluikingsvolgsysteem (observatie) voor de kinderen, zijn wij van mening elkaar hierover te moeten aanspreken en raadplegen. De zorgvraag delen wij met elkaar. We geven de ouders en onszelf de gelegenheid om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Wanneer onze zorgvraag betrekking heeft op vermoeden van kindermishandeling maken wij gebruik van de “Protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang”.

Wanneer er kinderen zijn waarbij wij een zorgvraag hebben waargenomen/geconstateerd, door middel van onder andere observaties en er meer advies nodig is dan is er de mogelijkheid om bij het Zorgnetwerk Centrum Jeugd en gezin voor 0-18 jarigen aan te kloppen. Samen met de ouders, pedagogisch medewerker(s) en het centrum Jeugd en gezin Wassenaar (CJG) wordt de zorgvraag geformuleerd en in behandeling genomen. Indien nodig zal een plan van aanpak opgesteld worden om de eventuele achterstand, probleemgedrag dan wel opvoedingsvraagstukken professioneel te behandelen. Ouders krijgen aangegeven welke stappen er genomen worden en welke begeleiding of ondersteuning er nodig is.
Ouders kunnen ook terecht op de site van CJG Centrum Jeugd en gezin Wassenaar. Een informatieve site voor ouders met kinderen. Onze medewerkers krijgen via de gemeente Wassenaar, school advies dienst (SAD), trainingsavonden aangeboden om onderwerpen als zorgvragen over kinderen in kaart te brengen. Er wordt met casussen gewerkt om zo dicht mogelijk bij de realiteit te staan.

Wanneer er specifieke aandachtspunten voor de schoolgaande kinderen zijn, denk aan kinderen met een leerachterstand, dislexie, discalculatie, adhd, add, autisme, syndroom van down of juist wanneer een kind vooruit loopt in de cognitieve ontwikkeling , willen wij ouders hier graag bij ondersteunen. Laat het ons weten zodat we passende activiteiten, spellen of juist rustige plek aan kunnen reiken voor de kinderen.

PDF: Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang 2019 Dol-Fijn