HUISREGELS

Dit reglement geldt voor ouders van de kinderen van Dol-Fijn Kinderopvang. Indien zich wijzigingen, met betrekking tot het huishoudelijk reglement, voordoen worden ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Dol-Blij, Dol-Gelukkig, en Dolle-Boel hebben ook huishoudelijke regels, zie pdf van de dagopvang en naschoolse opvang.

Het reglement bestaat uit de volgende delen:
1) Openingstijden, halen en brengen
2) Afwezig, ziek
3) Algemene zaken

PDF: Huishoudelijk reglement dagopvang 2019
PDF: Huishoudelijk reglement NSO 2019