BETALING EN OPZEGGEN

Betaling
Betaling geschiedt op de 21ste van de maand voor alle ouders per automatische incasso. Op 5 maart 2008 heeft ook de ouderraad hiermee ingestemd zodat achterstallige betaling tot een minimum beperkt kan worden. Ouders ontvangen 12x per jaar een rekening gebaseerd op 52 weken openstelling per jaar. Voor de nso facturen geldt dat u met een 40 weken contract ook een verdeling van de kosten over 12 maanden krijgt excl. de eventuele extra kosten van de afgenomen vakantie opvang dan wel studie uren/dagen en entree kosten voor vakantie uitstapjes. De kosten voor de vakantieopvang worden in dezelfde maand of in de maand erna gefactureerd. Ouders die alleen losse vakantieopvang afnemen worden per vakantie gefactureerd.

Opzeggen
Opzegtermijn 1 maand vooraf, via een aangetekende brief. Details hierover in de algemene voorwaarden.

PDF: Algemene Voorwaarden 2019