10 MINUTEN GESPREKJES

Bij Dol-Fijn is er voor de ouders de mogelijkheid deel te nemen aan 10 minuten gesprekjes. Deze gesprekken worden aangeboden nadat er een observatie is gemaakt van het kind. Tijdens dit gesprek kunnen ouders vragen stellen over de observatie en de ontwikkeling hun kind.

Het observatieverslag is gemaakt om een goed beeld van het kind te hebben, hoe het kind zich heeft ontwikkeld en het welbevinden binnen de groep. Ouders kunnen ook altijd buiten deze periodes een afspraak maken voor een gesprek over hun kind(eren) wanneer zij (hulp)vragen hebben.