TARIEVEN & INSCHRIJVING - PLAATSING

Tarieven dagopvang
De dagopvang 0-4 jaar van Dol-Fijn is in 2019, 52 weken per jaar open met maximaal 3 sluitingsdagen per jaar!!! Deze drie sluitingsdagen worden vooraf aan de ouders bekend gemaakt. Indien ouders opvang op maat wensen vragen zij naar de mogelijkheden.
Om ouders niet voor onnodige kosten op te laten draaien in 2019, zijn wij erin geslaagd om opnieuw de 2 pakketten dagopvang 0-4 jaar aan te bieden.

Tarieven naschoolse en vakantieopvang
Voor de naschoolse- en vakantie opvang bieden wij ouders een 40 weken schoolpakket aan. Daarnaast kunnen zij zelf vakantiepakketten samenstellen. Tevens bieden wij ouders de mogelijkheid om ook alleen voor vakantieopvang te kiezen.

In de onderstaande pdf bestanden kunnen ouders de prijslijsten van onze opvang mogelijkheden terugvinden en hun eigen pakketten samenstellen.

Inschrijving - plaatsing
Inschrijving kan via telefonisch contact of via email. Na dat ouders de gegevens hebben doorgegeven zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum kind(eren) en mogelijke startdatum, wordt door de planning nagegaan of er plaatsingsmogelijkheden zijn en zo ja op welke groep. We doen altijd ons best om de kinderen op de aangevraagde/gewenste dagen te plaatsen.
Indien dit het geval is worden ouders gebeld om een afspraak te maken voor een rondleiding en kennismaking. Na de rondleiding - kennismaking kunnen ouders wanneer zij dat nog niet gedaan hebben zich definitief inschrijven via het inschrijfformulier.
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt er een offerte gemaakt, deze aanbieding is vrijblijvend; zij is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvraag niet overeenstemt met de plaatsingsmogelijkheden wordt er door onze planning, per email of persoonlijk contact, een alternatief aan de ouders aangeboden. Wanneer dit aanbod voor aanvaardbaar is wordt de procedure als hierboven beschreven gevolgd vanaf het maken van de afspraak voor de rondleiding en kennismaking.
Kosten inschrijving: € 25,- door ouders over te maken o.v.v. naam en (vermoedelijke) geboortedatum kind. Na ontvangst van de betaling wordt de inschrijving definitief gemaakt.

PDF: Prijslijst dagopvang 2019
PDF: Inschrijfformulier dagopvang 2019
PDF: Prijslijst naschoolse opvang 2019
PDF: Inschrijfformulier naschoolse opvang 2019