Observeren van kinderen met behulp van het Ontluikings Volgsysteem

Wij werken met onze kinderopvang organisatie de andere peuterspeelzalen en basisscholen in Wassenaar met het Peutervolgsysteem (OVP) We beschrijven hiermee de ontwikkeling van de kinderen via observatielijsten vanaf het moment dat ze bij ons geplaatst zijn.

Doel Ontluikingsvolgsysteem:

  • Vroegtijdige signalering;
  • Ondersteuning van pedagogisch medewerkers en ouders;
  • Goede doorgaande zorg voor alle kinderen in Wassenaar met overdracht naar de basisschool.

Opbouw ontluikingsvolgsysteem:

  • Globale observatie verschillende op ontwikkelingsgebieden, (sociaal-emotioneel, zelfredzaamheid, taal, motoriek, spelen en leren) door middel van peilkaarten;
  • Bij vragen omtrent de onwikkeling kunnen de ontwikkelijnen erbij gepakt worden om breder te kijken;
  • Minimaal 2 keer in de peutertijd observeren en regelmatig in de leeftijdsfases ervoor.

Stappenplan ontluikingsvolgsysteem:

  • Bij opvallende signalen van voorsprong of achterstand op 1 of meerdere gebieden is er een gesprek tussen ouders en pedagogisch medewerkers;
  • Bij vragen of twijfel over de ontwikkeling kan dit (eventueel anoniem) besproken worden met de SAD. Wanneer hieruit blijkt dat er behoefte is aan onderzoek/observatie is toestemming van beide ouders vereist via het aanvraagformulier;
  • Alle ouders hebben de mogelijkheid voor een gesprek na de observatie 3,8 - 4 jaar (exit gesprek);
  • Wanneer er behoefte is om de gegevens verder mondeling toe te lichten kan er een afspraak worden gemaakt met de intern begeleider (ib) van de basisschool (en andersom).