GROEPSOPBOUW DOL-FIJN 0-4 JAAR

Dol-Fijn 0-12 jaar bestaat uit in totaal 5 basisgroepen; vier horizontale- en 1 verticale groep.

  • Tuimelaars; deze basisgroep van 3-18 maanden, met maximaal 6 kinderen
  • Snubfins; deze basisgroep van 18-36 maanden, met maximaal 12 kinderen
  • Beloega’s; deze basisgroep van 24-48 maanden, met maximaal 16 kinderen
  • Grampertjes; deze basisgroep van 0-24 maanden, met maximaal 8 kinderen
  • Orinocos’; deze basisgroep van 0-48 maanden, met maximaal 12 kinderen

In de beleidsregels voor kinderopvang zijn regels afgesproken die een basis voor de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland waarborgen. Een van de gemaakte afspraken betreft het maximaal toegestane aantal kinderen per pedagogisch medewerker; ‘leidster/kindratio’. Deze ratio verschilt per leeftijdsgroep in kinderdagverblijven. Kinderen hebben in de verschillende leeftijdsgroepen een verschillende mate van afhankelijkheid. Voor onze groepen geldt dat er 2 tot 3 pedagogisch medewerkers op de groep zijn voor de kinderen. Wij berekenen deze ratio met een rekentool zodat altijd gewaarborgd is dat er voldoende pedagogisch medewerkers op de groepen werkzaam zijn.